Netværket "Adskil Stat og Kirke"

Netværket "Adskil Stat & Kirke" består af en række danske organisationer der mener at den danske folkekirkeordning bør laves om så at kirke og stat adskilles.

Netværket kræver derfor følgende:

  1. Lovgivningen, herunder Grundloven, skal udfærdiges således at ingen religiøs overbevisning får særstatus
  2. Folkekirken skal udskilles fra staten som en selvfinansieret og selvstændig enhed
  3. Ingen religiøs overbevisning må favoriseres af offentlige institutioner

Organisationer:

Følgende organisationer står bag netværket.


Ateistisk Selskab

Katolikker for lighed

Humanistisk Debat

ateistisk forum

Venstres Ungdom

Radikal Ungdom

Hvis du ønsker yderligere information om netværket og vores arbejde, kan du skrive til Jonathan Szpirt.